top of page


POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Aplicabilitate din 05.05.2021

Angajamentul nostru față de confidențialitate

CINE SUNTEM?

Asociația  Asociatia Societatea Omului Sanatos, cu sediul in Bucuresti, str Sperantei 31, ap 2, cam 1 sect 2 020992,  înregistrată in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 40736678, în calitate de operator de date cu caracter personal („Operator” sau „Asociația” sau „Societatea Omului Sănătos” sau „noi”).

Această politică descrie informațiile personale pe care Operatorul le colectează despre dvs., de ce le colectăm, cum le folosim și când le împărtășim cu terțe părți. Această politică descrie și modul în care prelucrăm informațiile pe care ni le furnizați sau cele pe care le colectăm în legătură cu dvs. atunci când vizitați website-ul www.societateaomuluisanatos.ro și experiențele noastre online.

De asemenea, menționează și alegerile pe care le puteți face cu privire la modul în care folosim informațiile dvs. personale și completează orice alte informații pe care le-ați furnizat în alte circumstanțe.

Prezenta politică a fost redactată luând in considerare aspectele stabilite de prevederile legislației europene si naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 („GDPR”), Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

Dezvoltarea continuă a tehnologiei, modificările serviciilor noastre sau situația juridică, precum și alte motive pot necesita ajustări ale politicii noastre privind protecția datelor. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment această declarație privind protecția datelor și vă cerem să vă informați în mod regulat despre starea actuală.

Această politică se referă la website-ul www.societateaomuluisanatos.ro („website”).

Dacă aveți întrebări cu privire la Politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați așa cum este descris în secțiunea intitulată "Cum ne puteți contacta?" de mai jos.

1. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?

Această Politică de Confidențialitate vizează și se adresează următoarelor categorii de persoane:

 • vizitatorii www.societateaomuluisanatos.ro: persoanele fizice anonime, care doar accesează și navighează website-ul nostru;

 • utilizatorii www.societateaomuluisanatos.ro: persoanele fizice care sunt membrii ai Societății Omului Sănătos, ce au înregistrat un cont de utilizator în cadrul website-ului www.societateaomuluisanatos.ro și care accesează, utilizează sau beneficiază de inițiativele si proiectele comunității noastre;

 • oratori la conversațiile habits: persoanele fizice care participa in calitate de vorbitori/speakeri la conversațiile organizate de noi pe diverse teme;

 • membrii comunității Societatea Omului Sănătos: persoanele fizice care participa la construirea societății noastre, spre exemplu community builders, designers, communicators, speakers etc.

 • reprezentanții partenerilor, sponsorilor si/sau furnizorilor Asociației: persoanele fizice care acționează in calitate de reprezentanți legali sau, după caz, convenționali, precum si persoanele de contact desemnate de aceștia.


2. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Categoriile de date pe care le prelucram in calitate de operator de date cu caracter personal includ:

 • Date de identificare, spre exemplu: nume, prenume, semnătura dvs., data nașterii, fotografi

 • Date de contact, spre exemplu: localitatea dvs. de domiciliu sau reședința, numărul dvs. de telefon mobil, precum si adresa dvs. de e-mail;

 • Date colectate de cookie-uri si tehnologii similare. Pentru detalii va rugam accesați politica de cookies;

 • Date de autentificare: parole, sugestii si informații de securitate similare folosite pentru autentificare si acces la contul de utilizator;

 • Date privind relația/interacțiunea cu noi, spre exemplu: (1) corespondenta de live chat/e-mail; (2) detalii cu privire la inițiativele sau proiectele noastre sau feedback-ul dvs.; (3) cereri de acces la datele dvs. cu caracter personal si alte cereri de exercitare a drepturilor dvs. conform legislației privind protectia datelor cu caracter personal; (4) alte înregistrări ale interacțiunilor dvs. cu noi, indiferent de suport; (5) informații privind nivelul dvs. de satisfacție raportat la inițiativele si/sau proiectele noastre;

 • Date privind sănătatea, spre exemplu: date pe care alegeți să le dezvăluiți prin completarea Formularului Omului Sănătos;

 • Date care dezvăluie practicarea unei forme de spiritualitate, spre exemplu: date pe care alegeți să le dezvăluiți prin completarea Formularului Omului Sănătos;

 • Date privind convingeri filozofice, spre exemplu: date pe care alegeți să le dezvăluiți prin completarea Formularului Omului Sănătos.


3. CE TEMEIURI JURIDICE FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. PERSONALE?

Asociația va prelucra datele dvs. in temeiul:

A. Interesele legitime ale Asociației (art.6 alin.(1) lit.f) din GDPR), cum ar fi spre exemplu: desfășurarea activităților noastre legitime si cu garanții adecvate; asigurarea securității datelor dvs.; îmbunătățirea inițiativelor si proiectelor noastre. De fiecare data când ne bazam pe acest temei ne vom asigura că evaluăm interesele noastre si că acestea nu depășesc drepturile dvs.;
B. Obligația legală a Asociației (art.6 lit.(c) din GDPR), dacă dezvăluirea este impusă de lege;
C. Consimțământului dvs. (art.6 alin.(1) lit.a) din GDPR), când Asociația nu se bazează pe alt temei. Consimțământul dvs. poate fi retras oricând.

4. DE UNDE OBTINEM DATELE DVS.?

Obținem datele direct de la dvs., respectiv (1) când ne furnizați in mod direct informațiile, fie in scris (de ex. prin completarea Formularului Omului Sănătos), fie verbal (de ex. ca urmare a unei convorbiri telefonice cu dvs.) sau (2) prin examinarea interacțiunii pe care o avem cu dvs. Spre exemplu, vom obține datele dvs. cu caracter personal când: (1) vă creați un cont de utilizator in website-ul nostru www.societateaomuluisanatos.ro; (2) vă abonați să primiți comunicări comerciale sau alte informări din partea noastră; (3) ne contactați prin diverse canale, sau solicitați informații cu privire la inițiativele sau proiectele noastre; (4) participați la diverse studii si analize organizate de noi; (5) vizitați sau navigați pe website-ul nostru www.societateaomuluisanatos.ro.
Atunci când primim datele direct de la dvs. vom considera că acestea sunt reale, corecte, complete și că se referă la dvs. Vom depune eforturi rezonabile să ne asigurăm că datele sunt reale, corecte și că vă aparțin, iar în situația în care vom avea suspiciuni că ne transmiteți date incorecte, incomplete sau că folosiți fără autorizare datele altei persoane, vom lua măsuri pentru clarificarea și remedierea situației. Aceste măsuri ar putea consta în: actualizarea, completarea sau ștergerea datelor, limitarea accesului la datele utilizate nelegal – inclusiv ștergerea conturilor asociate unor date despre care avem indicii rezonabile că nu vă aparțin.
În orice caz, vom considera că datele pe care le obținem direct de la dvs. sunt actuale atât timp cât nu le-ați actualizat personal sau, după̆ caz, nu ați solicitat modificarea lor prin canalele de comunicare menționate la Secțiunea 15 a Politicii de Confidențialitate.
 
5. ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
 
Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal in următoarele scopuri:

A. Desfășurarea activităților noastre legitime in cadrul Asociației
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, in mod direct, in vederea pregătirii si dezvoltării inițiativelor si proiectelor noastre. Acest scop include:
promovarea obiceiurilor sănătoase,
efectuarea unor statistice exclusiv pentru a fi utilizate de Asociație in vederea identificării interesului membrilor Societății Omului Sănătos si organizarea conversațiilor habits.;
Pentru realizarea celor de mai sus, Asociația utilizează date cu caracter personal, care includ (1) Date de identificare; (1) Date de Contact; (3) Date privind sănătatea; (4) Date care dezvăluie practicarea unei forme de spiritualitate; (5) Date privind convingeri filozofice, ultimele trei categorii de date prelucrarea se refera numai la membrii Asociației sau la persoane cu care aceasta are contacte permanente in legătură cu scopurile sale;

Temeiul juridic:
interesele legitime ale Asociației (art.6 lit.(f) din GDPR);
prelucrarea este efectuată in cadrul activităților legitime ale Asociației si cu garanții adecvate de către Asociație (art.9 alin.(2) lit.(d) din GDPR) pentru datele privind starea dvs. de Sănătate, date care dezvăluie practicarea unei forme de spiritualitate, date privind convingeri filozofice.


B. Îmbunătățirea inițiativelor si proiectelor noastre
Dorim să ne îmbunătățim continuu inițiativele si proiectele noastre. Pentru aceasta, le analizăm, precum și interacțiunea sau experiența dvs. cu noi. Mai exact, ne propunem: să înțelegem interesele si nevoile dvs., să dezvoltăm inițiative mai interesante si/sau mai relevante pentru dvs., să înțelegem nevoia de asistență din partea noastră și să vă contactăm proactiv pentru a vă furniza informații relevante pentru dvs.
Pentru îndeplinirea obiectivelor indicate mai sus vom prelucra, ca regulă, date în format anonimizat sau agregat (după̆ caz).
În mod excepțional, putem prelucra și date care ar putea să conducă în cele din urmă la identificarea dvs., dacă prelucrarea este strict necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de mai sus. Aceste date se referă la: (1) Date de identificare; (1) Date de Contact; (3) Date privind relația/interacțiunea cu noi; (4) Date privind sănătatea; (5) Date care dezvăluie practicarea unei forme de spiritualitate; (6) Date privind convingeri filozofice, ultimele trei categorii de date prelucrarea se refera numai la membrii Asociației sau la persoane cu care aceasta are contacte permanente in legătură cu scopurile sale


Temeiul juridic:
interesele legitime ale Asociației (art.6 lit.(f) din GDPR); prelucrarea este efectuată in cadrul activităților legitime ale Asociației si cu garanții adecvate de către Asociație (art.9 alin.(2) lit.(d) din GDPR) pentru datele privind starea dvs. de Sănătate, date care dezvăluie practicarea unei forme de spiritualitate, date privind convingeri filozofice;
consimțământul dvs. (art.6 lit.(a) din GDPR) de a efectua cercetări, studii si analize de piață atunci când efectuăm sondaje ce au loc prin canalele de comunicare pentru care ați optat.


C. Marketing. Comunicări comerciale
Dorim să vă utilizam Datele de Contact pentru a vă tine la curent cu privire la inițiativele si/sau proiectele noastre si/sau conversațiile habits si, mai general, pentru a vă promova brandul si activitatea Asociației.

In acest context, este posibil:
să vă transmitem buletine informative, materiale publicitare (de tip white-paper) sau alte materiale similare;
să vă invităm să participați la sondaje.
Vă putem contacta prin e-mail.

Temeiul juridic:

in cazul in care aveți un cont de utilizator, ne vom baza pe consimțământul dvs. (art.6 lit.(a) din GDPR) pentru a va transmite astfel de comunicări. Dacă vă veți retrage consimțământul, nu veți mai primi comunicări comerciale de la noi.

D. Studii de piață si sondaje de opinie
Desfășurăm activități de cercetare a pieței (inclusiv studii sau sondaje) cu privire la modul în care membrii Asociației sau persoanele cu care Asociația are contacte permanente in legătură cu scopurile sale interacționează cu Asociația. În toate cazurile, ne vom asigura că utilizăm date cu caracter personal (fie ca bază a analizelor – input data, fie ca rezultat al acestora – output data) numai dacă utilizarea este necesară pentru îndeplinirea obiectivului propus.
Datele cu caracter personal pe care le putem prelucra în realizarea celor de mai sus includ: (1) Date de Identificare; (2) Date de Cont; (3) Date privind relația/interactiunea cu noi.
Temeiul juridic:
interesul legitim al Asociației (art.6 lit.(f) din GDPR): (1) de a evalua gradul de satisfacție a membrilor si/sau persoanele cu care Asociația are contacte permanente in legătură cu scopurile sale, precum si mijloacele de sporire a acestuia; (2) de a identifica potențiale mecanisme de îmbunătățire a inițiativelor si proiectelor noastre;
consimțământul dvs. (art.6 lit.(a) din GDPR) atunci când vă transmitem sondaje prin mijloace proprii, in funcție de canalul de comunicare pentru care ați optat.

E. Organizarea si optimizarea activității noastre
Generăm rapoarte, analize și statistici interne în format agregat (care nu vă identifică în mod individual). Acestea ne ajută să optimizăm și să dezvoltăm activitatea noastră în general, în special pe ariile de guvernanță internă și relaționare cu dvs. și partenerii noștri. Rapoartele, analizele și statisticile vor putea fi astfel folosite pentru scopuri financiare, de guvernanță IT etc.


Temeiul juridic:
interesul legitim al Asociației (art.6 lit.(f) din GDPR) constând in: (1) necesitatea organizării si optimizării activității noastre, in general; (2) necesitățile noastre de a măsura performanta si funcționalitatea inițiativelor si proiectelor noastre, de a înțelege interacțiunea membrilor noștri cu inițiativelor noastre, precum si modul in care le putem dezvolta si îmbunătăți.


F. Administrarea website-ului www.societateaomuluisanatos.ro
Asociația vă prelucrează datele cu caracter pentru următoarele scopuri, în cadrul website-ului www.societateaomuluisanatos.ro:
oferirea accesului la website-ul nostru;
operarea, protejarea, îmbunătățirea și optimizarea website-ului nostru și experienței utilizatorilor, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;
înființarea, administrarea și modificarea contului de utilizator în cadrul website-ului nostru; transmiterea unor alerte de securitate și notificări de cont;
înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente initiative si conversații habits. (newsletter prin e-mail și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială);
prevenirea, detectarea sau investigarea ​​încălcărilor de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și exercitarea drepturilor noastre conform legii;
înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Asociație (ex. email, formular de contact, mesagerie instant Facebook, formular exercitare drepturi GDPR disponibil pe website).

Datele cu caracter personal pe care le putem prelucra în realizarea celor de mai sus includ: (1) Date de Identificare; (2) Date de Cont; (3) Date privind relația/interacțiunea cu noi.

Temeiul juridic:
interesul legitim al Asociației (art.6 lit.(f) din GDPR) constând in: (1) necesitatea organizării si optimizării activității noastre online, in general; (2) necesitățile noastre de a măsura performanta si funcționalitatea activității noastre online, de a înțelege interacțiunea membrilor noștri cu inițiativelor noastre, precum si modul in care le putem dezvolta si îmbunătăți.


G. Securitate. Prevenirea utilizării abuzive si necorespunzătoare a inițiativelor si proiectelor noastre. Prevenirea si gestionarea fraudelor si incidentelor.
Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura securitatea activității noastre online și a inițiativelor/proiectelor noastre, precum și pentru a depista și a vă proteja împotriva utilizării frauduloase, necorespunzătoare sau abuzive a website-ului www.societateaomuluisanatos.ro, precum și a inițiativelor noastre.
 
Putem folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura funcționalitatea și performanța soluțiilor tehnice pe care le utilizăm în activitatea noastră și pentru a relua furnizarea normală a inițiativelor/proiectelor noastre.
 
Sistemele noastre detectează în mod automat și semnalizează evenimentele care ar putea constitui utilizări necorespunzătoare sau abuzive a website-ului nostru sau, după caz, care ar putea afecta securitatea acestuia, generează alerte și determină în mod automat luarea de acțiuni specifice.
  Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a combate și eventualele fraude cu privire la crearea contului dvs., care pot avea loc în contextul desfășurării activității noastre.
Datele cu caracter personal pe care le putem prelucra în realizarea celor de mai sus includ: (1) Date de Identificare; (2) Date de Cont; (3) Date privind relația/interacțiunea cu noi.
 
Temeiul juridic:
interesul legitim al Asociației (art.6 lit.(f) din GDPR) de a asigura securitatea adecvată a activității noastre, de a investiga, preveni si raporta orice utilizare frauduloasa, necorespunzătoare sau abuzivă.

 
H. Gestionarea încălcărilor procedurilor interne. Relația cu autoritățile. Soluționarea disputelor si litigii.
Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în mod incidental, dacă ne sunt necesare în contextul unor investigații privind maniera de respectare a procedurilor noastre interne.

De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile (inclusiv dreptul de proprietate) sau pentru a proteja interesele membrilor noștri, în contextul unor litigii sau dispute potențiale sau existente în care putem fi implicați, indiferent de natura acestora și de autoritatea în fața căreia se derulează. În cadrul acestor proceduri, putem primi sau comunica terților datele dvs. cu caracter personal (de ex. instanțe, autorități publice, părțile din dispută, avocați) sau poate fi necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne respecta obligația legală de a răspunde solicitărilor venite din partea autorităților. Vom furniza datele dvs. cu caracter personal doar dacă, după o evaluare temeinică, considerăm că avem obligația legală de a proceda astfel.

Temei juridic:
obligația legală a Asociației (art.6 lit.(c) din GDPR), dacă dezvăluirea este impusă de lege, sau
interesul legitim al Asociației (art.6 lit.(f) din GDPR), dacă dezvăluirea se bazează pe o justificare temeinică și nu există drepturi fundamentale ale persoanelor vizate care să prevaleze. De asemenea, ne bazăm pe interesul nostru legitim de a soluționa în mod adecvat disputele și litigiile, precum și de a ne apăra drepturile și interesele în cadrul respectivelor proceduri. În funcție de procedurile specifice aplicabile, poate fi necesar, de asemenea, conform legii să dezvăluim terților informații (care conțin și date cu caracter personal).


ALTE SCOPURI DE PRELUCRARE

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs.
 
6. ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE

Analizarea comunicărilor in cadrul/prin intermediul website-ului nostru www.societateaomuluisanatos.ro

Este posibil să examinăm, să scanăm sau să analizăm comunicările în cadrul/prin intermediul website-ului nostru www.societateaomuluisanatos.ro (de ex. distribuirea unei pagini dedicata unui eveniment sau conversatii habits. prin intermediul diverselor canale de comunicare – mesagerie instant, platforme de social media, email, SMS), evaluarea riscurilor, conformitatea cu reglementările, investigarea, dezvoltarea initiativelor/proiectelor, cercetarea, analiza și asistența membrilor/utilizatorilor. De exemplu, ca parte a eforturilor noastre de prevenire a fraudei, scanăm și analizăm mesajele ce mascheaza informații de contact și referințe la alte site-uri web. În unele cazuri, este posibil să scanăm, să examinăm sau să analizăm mesaje pentru a depana, a îmbunătăți și a extinde initiativelor/proiectelor. Folosim metode automatizate acolo unde este posibil. Cu toate acestea, ocazional, este posibil să fie necesar să examinăm manual unele comunicări, cum ar fi investigațiile privind frauda și asistența pentru membri/utilizatori sau să evaluăm și să îmbunătățim funcționalitatea acestor instrumente automate. Nu vom examina, vom scana sau analiza comunicările dvs. pentru a trimite mesaje de marketing a unei terțe parți către dvs. și nu vom vinde recenzii sau analize ale acestor comunicări.

Aceste activități se desfășoară pe baza interesului nostru legitim de a asigura respectarea legilor și a Termenilor si condițiilor noastre, prevenirea, detectarea si  fraudei, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale promovarea siguranței și îmbunătățirea și asigurarea performanței adecvate a inițiativelor/proiectelor noastre.

Legarea conturilor terților

Puteți să vă conectați contul dvs. de utilizator online cu contul dvs. la un serviciu de rețea socială terță parte (de ex. Facebook sau Google). Persoanele dvs. de contact pentru aceste servicii terțe sunt denumite "Prieteni". Când creați acest link:
unele dintre informațiile pe care ni le furnizați din legătura cu conturile dvs. pot fi publicate în profilul dvs. de cont de utilizator online:
activitățile dvs. de pe website-ul sau blogul nostru pot fi afișate prietenilor dvs. pe acel website terț;
un link către profilul dvs. public despre serviciul de rețea socială terță parte poate fi inclus în profilul dvs. de cont de utilizator online;
alți utilizatori ai website-ului sau blogului nostru pot vedea orice prieteni obișnuiți pe care îi puteți avea cu ei sau că sunteți un prieten al prietenului lor, dacă este cazul;
alți utilizatori ai website-ului sau blogului nostru pot să vadă toate școlile, orașele natale sau alte grupuri pe care le aveți în comun cu acestea, așa cum sunt enumerate în serviciul de rețea socială asociată;
informațiile pe care ni le furnizați din legătură cu conturile dvs. pot fi stocate, procesate și transmise pentru prevenirea fraudei și evaluarea riscurilor;
publicarea și afișarea informațiilor furnizate de www.societateaomuluisanatos.ro prin intermediul acestei legături este supusă setărilor și autorizațiilor dvs. pe www.societateaomuluisanatos.ro și pe site-ul terț.

Noi colectăm informațiile dvs. doar din conturile terțelor părți conectate, în măsura în care este necesar pentru a ne asigura performanța adecvată a contractului nostru cu dvs. sau pentru a vă asigura că respectăm legile aplicabile sau cu acordul dvs.

În plus, dacă alegeți să vă conectați cu contul dvs. de social media la contul dvs. de utilizator sau conectarea la contul dvs. de utilizator din contul dvs. social media, site-ul social media poate să vă împărtășească informații despre utilizarea de către dvs. a serviciilor, inclusiv informații despre profil, informații despre contactele și conținutul pe care l-ați vizionat sau l-ați plăcut. Consultați setările de confidențialitate ale site-ului de social media pentru a controla modul în care informațiile dvs. sunt partajate.

Parteneri și integrare terțe părți

www.societateaomuluisanatos.ro poate conține legături către site-uri sau servicii terțe, cum ar fi integrarea unor terțe părți, servicii de co-marcă sau servicii de marcă terță parte ("Parteneri terți"). In momentul interacțiunilor cu aceștia, este posibil să furnizați informații direct partenerului terț sau nouă sau ambelor părți. Acești parteneri terțe vor avea propriile reguli privind colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor. Vă încurajăm să examinați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri pe care le accesați.

Părți ale website-ului www.societateaomuluisanatos.ro pot utiliza servicii terțe, cum ar fi Google Analitycs, YouTube, Facebook, Instagram. Utilizarea acestor servicii se supune politicilor lor de confidențialitate, cum ar fi Termenii și condițiile suplimentare ale Google Analytics, YouTube, Instagram, Facebook.

De asemenea, utilizatorii si vizitatorii www.societateaomuluisnatos.ro pot utiliza servicii terțe, cum ar fi posibilitatea redirecționării a 3.5% din impozitul pe venit al dvs. către Asociația noastră prin intermediul partenerului nostru terț ce administrează platforma https://redirectioneaza.ro/societateaomuluisanatos. Utilizarea acestui serviciu se supune politicii lor de confidențialitate (https://redirectioneaza.ro/politica), cum ar fi Termenii și condițiile suplimentare (https://redirectioneaza.ro/termeni).

7. CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTAM?

Website-ul www.societateaomuluisanatos.ro utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, a administra website-ul, a urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adresa IP (Internet Protocol), tip de browser, furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra website-ul nostru. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile, această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciilor noastre. O resursă utilă pentru informații despre ștergerea și controlul modulelor cookie poate fi găsită la www.aboutcookies.org. O detaliere a modului în care folosim cookies-urile în relația cu utilizatorii online se poate găsi in secțiunea Politica de Cookie.

8. CÂT VĂ STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
 
Stocăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a ne desfășura activitățile sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Datele personale colectate prin intermediul website-ului sunt prelucrate în principal prin mijloace electronice sau web, inclusiv servicii de analiză web găzduite pe serverele noastre furnizorilor noștri de servicii conexe. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ.

Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:
perioada pentru care consimțământul dvs. este valid, până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de retragere a acestuia și de a nu vă mai păstra datele;
dacă este vorba despre date la care dvs. aveți acces, datele vor fi stocate până când dvs. le veți șterge sau veți solicita acest lucru (de ex. ștergerea contului de utilizator online din cadrul website-ul nostru, precum si ștergerea datelor aferente acestuia);
menținerea și îmbunătățirea activităților noastre, menținerea în siguranță a sistemelor noastre;
situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.
 
Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă in funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:
oferirea accesului la serviciile website-ului www.societateaomuluisanatos.ro prin intermediul contului dvs. de utilizator online – pe perioada existenței contului dvs. de utilizator online;
marketing si publicitate - pe durata valabilității consimțământului dat de dvs. pentru activități de marketing pentru care a fost solicitat sau până la soluționarea obiecțiunile dvs. privind aceste prelucrări;
date completate in Formularul Omului Sănătos - pe perioada de 1 an de la completare formularului, după această perioadă datele completate in Formularul Omului Sănătos se vor anonimiza si se vor păstra in scopuri statistice;
rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate - pe perioada rezolvării diverselor solicitări/reclamații; în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
gestionarea relațiilor dintre noi și partenerilor, sponsorilor si/sau furnizorilor Asociației, în cazul în care aveți calitatea de reprezentant legal/convențional sau persoana de contact a acestora - pe perioada executării contractului sau dacă există o obligație legală în acest sens.

Datele dvs. sunt stocate in sistemele informatice ale Societății, sisteme ce sunt localizate pe servere proprii aflate pe teritoriul României, precum și in medii de stocare de tip cloud oferite de furnizorii noștri de servicii cloud (ex. Google Cloud Platform) și de servicii de găzduire (de ex. WIX) pe servere localizate pe teritoriul Uniunii Europene si/sau înafara Uniunii Europene (de ex. SUA, Taiwan si/sau Israel).

9. UNDE VĂ TRANSMITEM / TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate si de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:
furnizorii de prestări servicii din domeniul IT si furnizori de servicii cloud, precum si toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii si care au luat masuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a ne asigura ca aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. In cazul in care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații in ceea ce privește implementarea masurilor de securitate, tehnice si organizatorice prevăzute de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar si a actelor normative interne aprobate in vederea implementării Regulamentului General UE;
alți operatori independenți (ex. servicii de curierat);
atunci când furnizați informații personale uneia dintre mărcile noastre este probabil să împărtășim acele informații cu celelalte mărci ale noastre;
autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabilă;
este posibil să împărtășim informații despre dvs. dacă este necesar sau potrivit, cu bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unui ordin sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului.
 
Nu vom transmite/transfera datele dvs. cu caracter personal completate in Formularul Omului Sănătos către părți terțe. Acestea vor fi prelucrate numai de către Asociație.

Datele dvs. nu vor face obiectul unui transfer de date către țări terțe sau organizații internaționale. În cazul în care datele dvs. vor fi transferate către alte societăți/entități din alte țări în afara UE/EEA, veți fi informat în acest sens.
 
10 CUM PUTEȚI ACCESA SAU MODIFICA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL DIN CONTUL DVS. ONLINE SAU PE CARE NI LE-ATI TRANSMIS?

Puteți să examinați și să modificați anumite informații personale necesare pentru utilizarea de către dvs. a website-ului nostru www.societateaomuluisanatos.ro (cum ar fi numele dvs. și datele de contact) prin administrarea datelor furnizate de dvs. Pentru a accesa informațiile dvs. pe website-ul nostru, conectați-vă la contul de utilizator utilizând adresa de e-mail și parola dvs. și veți putea să vă editați informațiile personale în profilul contului dvs.

În solicitarea dvs., vă rugăm să clarificați informațiile personale pe care doriți să le schimbați sau să le eliminați din bazele noastre de date. Pentru protecția dvs., putem implementa cereri numai cu privire la informațiile personale asociate adresei de e-mail pe care o utilizați pentru a ne trimite solicitarea dvs. și este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea înainte de a vă implementa solicitarea. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor dvs. personale poate dura până la 10 zile pentru solicitarea dvs. prin e-mail și până la 6-8 săptămâni pentru solicitarea dvs. prin serviciile poștale clasice.

11. CUM PROTEJĂM DATELE COPIILOR?
 
www.societateaomuluisanatos.ro este un site pentru publicul general. Atenționăm vizitatorii și utilizatorii online în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani.

Dacă sunteți sub această vârstă, vă rugăm să nu vă înregistrați și să rugați un adult (adică părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) să continue procedurile necesare. Răspunderea pentru utilizarea www.societateaomuluisanatos.ro de către copii aparține in exclusivitate părinților.

În situațiile excepționale în care se vor prelucra date cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, deși dvs. ați confirmat ca aveți peste 16 ani, vom sista aceasta prelucrare imediat ce vom afla despre asemenea situații.

12. CE MĂSURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?
 
Prelucrarea datelor dvs. se realizează în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform GDPR. Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dvs. este realizată de personal instruit în acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.

Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă. Avem o preocupare permanentă in ceea ce privește protejarea securității și confidențialității informațiilor dvs. personale.
 
De asemenea, folosim tehnologia firewall, controlul parolei și alte garanții tehnologice și procedurale în întreținerea website-ului www.societateaomuluisanatos.ro. Deși am implementat măsuri de securitate pentru acest website, trebuie să știți că securitatea în proporție de 100% nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este efectuată pe propria răspundere și, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, nu vom avea nicio responsabilitate ca urmare a divulgării informațiilor dvs. personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale părților terțe în timpul sau după transmiterea acestora către noi. Vă recomandăm (i) să vă actualizați periodic software-ul pentru protejarea transmisiei de date prin rețele (de exemplu, un software antivirus) și să vă asigurați că furnizorul de servicii de comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmisiei de date prin intermediul rețelelor (de exemplu firewall-uri și filtre anti-spam); (ii) să păstrați confidențialitatea și să nu dezvăluiți altcuiva numele de utilizator și parola pentru accesarea contului dvs. de utilizator online; și (iii) să vă schimbați parola din când în când.

În cazul puțin probabil în care vom considera că securitatea informațiilor dvs. personale aflate în posesia sau controlul nostru a fost sau ar putea fi compromisă, vă vom informa despre această situație, conform legislației în vigoare, folosind oricare dintre metodele descrise în ea (furnizându-ne adresa dvs. de e-mail vă exprimați acordul să primiți o astfel de notificare în formă electronic, prin intermediul acestei adrese de e-mail).
 
13. CE ESTE PHISHING-UL?
 
"Phishing" este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți un e-mail care pare că este de la noi, care vă solicită informații personale, nu răspundeți. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail.
 
14. CE LINKURI CATRE ALTE SITE-URI AVEM?
 
Website-ul nostru poate conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin website-ul nostru.
 
15. CUM NE PUTETI CONTACTA?
 
pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări promoționale, pentru a vă actualiza informațiile personale;
pentru detalii suplimentare privind drepturile de care beneficiați conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal sau pentru reclamații referitoare la protectia datelor cu caracter personal, ne puteți contacta  prin e-mail, telefon sau poștă la:

ne puteți contacta prin e-mail, telefon sau poștă la:
email: [contact@societateomuluisanatos.ro]
poștal: str Sperantei 31, ap 2, cam 1 sect 2 020992, Bucuresti
 
16. CE DREPTURI AVETI?

 
Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:
dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de noi;
dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea ca noi prelucram sau nu datele personale ale dvs., și in caz afirmativ, acces la date si furnizarea de informații privind prelucrările de date;
dreptul la  rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care va privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete;
dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, in următoarele situații: (1) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (3) vă opuneți prelucrărilor de date personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care Operatorului.
dreptul la restricționarea prelucrării, in oricare din următoarele situații: (1) contestați exactitatea datelor; (2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (3) Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (4) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare;
dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și se efectuează prin mijloace automate;
dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic interesul nostru legitim.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri: (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica vreun motiv.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin completarea Formularului de Exercitare Drepturi GDPR disponibil în contul dvs. de utilizator online sau în cadrul website-ului www.societateaomuluisanatos.ro.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Asociație, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere în format electronic, prin e-mail la adresa: contact@societateaomuluisanatos.ro sau pe suport hârtie la sediul nostru: str Sperantei 31, ap 2, cam 1 sect 2 020992, Bucuresti

Solicitarea dvs. va fi analizată și vi se va răspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.

17. CUM PUTEȚI DEPUNE O PLNGERE LA AUTORITATEA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?

În egală măsură, aveți dreptul să vă adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.
 
18. ACTUALIZAREA ACESTEI POLITICI. NOTIFICĂRI.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din această Politică de confidențialitate în orice moment, prin publicarea unei astfel de Politici de confidențialitate revizuită pe această pagină a website-ului www.societateaomuluisanatos.ro și actualizarea datei "Ultimei revizuiri". Este responsabilitatea dvs. să examinați din când în când această Politică de confidențialitate pentru a lua notă de modificările pe care le-am făcut. În unele cazuri, este posibil să furnizăm o notificare suplimentară cu privire la modificările semnificative ale acestei Politici de confidențialitate, prin adăugarea unei declarații pe pagina principală a website-ului nostru sau, pentru utilizatorii website-ului nostru prin trimiterea unui e-mail de notificare.  

Prin acceptarea unei astfel de Politici de confidențialitate revizuite printr-un "click de acceptare" într-un e-mail de notificare sau pe o declarație a unei pagini de cont (disponibilă atunci când este necesar să se conformeze legilor aplicabile) sau prin completarea unei achiziții pe acest website www.societateaomuluisanatos.ro, după ce această politică de confidențialitate a fost revizuită sau, altfel, prin utilizarea sau trimiterea de informații pe website după publicarea politicii revizuite de confidențialitate, vă dați acceptul pentru o astfel de Politică de confidențialitate revizuită. Ca urmare a modificărilor, prelucrarea datelor dvs. nu va fi efectuată fără consimțământul dumneavoastră explicit, dacă acest lucru este impus de legislația în vigoare.

bottom of page